Spawanie metoda TIG 141-1

Kurs Spawanie metodą TIG 141-1
(elektrodą nietopliwą w osłonie argonu)

Szkolenie teoretryczne 23 godz.
Szkolenie praktyczne 80 godz.
Egzamin 7 godz.
RAZEM 110 godz.


1. Warunki przyjęcia słuchacza na kurs:

- ukończony 18 rok życia
- posiadanie zdolności wykonywania zawodu spawacza (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim)

2. Cel kursu
Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie przez uczestnika kursu umiejętności spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową)w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy PN-EN 287-1:2007 (EN 287-1:2004, EN 287-1:2004/AC:2004, EN 287-1:2004/A2:2006) lub PN-EN ISO 9606-2:2007 (EN ISO 9606-2:2004).

3. Nabywane umiejętności
Po ukończeniu kursu spawacz powinien umieć:

 • przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
 • dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
 • czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
 • uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
 • dobierać parametry spawania,
 • wykonywać złącza blach i rur ze spoinami pachwinowymi w poszczególnych pozycjach zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
 • oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
 • stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.  

4. Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie praktyczne jak i teroretyczne odbywa się w siedzibie ZDZ w Krakowie, ul. Wybickiego 3a
Zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach 5 do 10 osobowych
Zajęcia odbywaja się w dni powszednie w godzinach popołudniowych

5. Prowadzacy:

- Magister inżynier w zakresie inżynierii spajania. Posiada uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do planowania, nadzorowania i kontroli prac spawalniczych oraz kompetencje w zakresie metody badań nieniszczących-MT 

- Instruktor praktycznej nauki zawodu. Posiada certyfikat kompetencji europejskiego instruktora spawalniczego w zakresie GAZ, TIG oraz Świadectwo kwalifikacyjne spawacza met. MAG/MIG - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Posiada 30 lat stażu w zawodzie spawacza.  

 Wszyscy prowadzący posiadają kwalifikacje pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe jak również doświadczenie w kształceniu osób dorosłych (szczegółowe dane w sekretariacie)

Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego absolwent otrzymuje książeczkę spawacza wraz z wpisem o przeprowadzonym kursie i uzyskanych uprawnieniach
oraz świadectwo egzaminu spawacza ważne przez 2 lata.
Szkolenie przeprowadza się zgodnie z programem ZZDZ w Warszawie oraz licencją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.


 Spawanie metoda TIG (Tungsten Inert Gas) jest metodą spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych np. argon lub hel. Łuk elektryczny jarzy się pomiędzy elektrodą wykonaną z wolframu lub wolframu z dodatkami, umieszczona w uchwycie spawalniczym, a spawanym materiałem. Powłoka gazu ochronnego, podawana przez dyszę palnika wokół elektrody nietopliwej, chłodzi elektrodę i chroni ciekły metal spoiny i nagrzaną strefę spawania łączonych przedmiotów przed dostępem gazów z atmosfery. Spawanie prowadzone może być prądem stałym lub przemiennyobraz 002

Źródło: Spawanie. Wiadomości podstawowe, Jerzy Mizerski

Zastosowanie do :

 • spawania stali nierdzewnej oraz pozostałych stali wysokostopowych
 • spawania tytanu, miedzi, aluminium, niklu oraz innych stopów
 • spawania rur oraz cienkich blach
 • spawania artystycznego detali poniżej 1 mm grubości

Zalety

 • najlepsza ze wszystkich metod spawania jakość połączeń
 • spawanie elementów o szerokim zakresie grubości od dziesiętnych części mm do nawet kilkuset mm
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach
 • nie ma rozprysku metalu, typowego dla innych procesów spawania łukowego

 

ZAPISY
telefonicznie: 12 629 85 60, 12 629 85 65
mail: mail-kontakt
: Wybickiego 3a, Kraków pok. 5